Tiýaçlyk şaýlary

 • Repair Service Laser Bar Almashr Laser Stack Repairing Wholesale Price DIODE LASER ALEX 755N

  Bejeriş hyzmaty lazer bar Almaşr lazer stakany lomaý bahany abatlamak DIODE LASER ALEX 755N

  Bazardaky iň meşhur 810nm ýarymgeçirijiniň doňdurma nokadynyň esasynda bazara agyrysyz saç aýyrmak lazerini goşmak bilen, gözellik enjamlaryny lazer bilen bejermek enjamlaryny bejermek, lazer we beýleki esbaplary bejermek we bejermek! 810nm ýarymgeçiriji lazer saçyny aýyrmak bilen üpjün edýäris, infragyzyl ýakyn ýerde NIR goşýarys. derini ýagtylandyrýan ýeňil tolkunlar, diňe bir agyrysyz we çalt saç çykarmak däl-de, eýsem şol bir enjam gözeneklerinde saç aýyrmak meýdanynyň agyrysyz we çalt gysylmagyny gazanmak üçin ...
 • Handle IPL magneto-optic OPT IPL E-light Machine For hair removal skin rejuvenation laser pigmentation removal laser

  IPL magneto-optiki OPT IPL E-ýeňil maşyny dolandyryň Saçlary aýyrmak üçin derini ýaşartmak lazer pigmentasiýasyny aýyrmak lazeri

  Spesifikasiýa IPL el eseri 1. IPL / E-ýeňil maşyna ýüz tutuň 2. Saçyňy aýyrmak, derini ýaşartmak, pigmentasiýany aýyrmak üçin 3. Hiç hili zyýan bermeýär 5. Howpsuz we täsirli 6. highokary hilli we arzan baha 7. ODM / OEM hyzmaty 8 Möhüm gurluş, ajaýyp ygtybarly hil aýratynlyklary 1.360 magneto-optiki OPT, adaty OPT esasly köp funksiýaly saç aýyrmak enjamy.Saçlary aýyrmak, aklamak we derini ýaşartmak, çişirmek, düwürtik düwürtikleri, gaş ýuwmak, tatuirovka etmek üçin ulanylyp bilner ...
 • Cryolipolysis Vacuum Lipolysis Freezing Liposuction Body Slimming Treatment Machine Accessory

  Kriolipoliz Wakuum Lipoliz Doňdurma Liposaksiýa Bedeniň Slimleýiş Bejeriş Maşynlary

  Krolipoliz salkyn şekilli maşyn, bedeniň maksatly ýerlerinde ýagy ýuwaş we täsirli azaltmagyň täze, invaziv däl usuly bolup, bejerilen ýerlerde ýagyň ep-esli azalmagyna sebäp bolýar. Programma üpjünçiligi wakuum gözegçiligi: wakuum gözegçiligini bagyşlamak we sazlamak bejerginiň has ygtybarly we täsirli bolandygyna göz ýetiriň.
  Designedörite işlenip düzülen programma: Kriolipo bejergisi bejerilýän ýeriň çynlakaý çişmeginiň öňüni almak üçin dokumany belli bir wagt bilen gyzdyryň.

 • 220V 10A Pedal Foot Switch Acogedor Electrical Foot Pedal Switch

  220V 10A pedal aýak kommutatory Acogedor Elektrik aýak pedal kommutator

  Bu element hakda qualityokary hilli plastmassa materialdan ýasalan, ekologiýa taýdan arassa, çydamly we ulanmak üçin aňsat.Kuwwaty ýakmak we goldamak üçin basyň, öçürmek üçin ädim ätiň şnur amaly: Aýak wyklýuçatelleriniň wagtlaýyn pedal hereket wersiýalary, metaldan ýasalan we plastmassa göwrümi bar.Esasan lukmançylykda ulanylýar ...
 • 808 handle 808nm hair removal handle OEM/ODM

  808 tutawaç 808nm saç aýyrmak üçin tutawaç OEM / ODM

  808 saç aýyrmak tutawajynyň bejergisi Düşündiriş Bu 5 bar 808 diodly lazerli saç aýyrmak üçin el bölegi, mikro kanal sowadyjy bilen 5 sany diod çyzgydan ýasalýar.Handhli elde Hytaýda öndürilýär.Hyzmat tertibi: El bölekindäki döwülen diod lazerini bejeriň.Täze lazer stakany çalyşmak, TEC peltierini barlamak, arassalamak we ş.m.808 saç aýyrmak tutawajyny abatlamak prosedurasy> A saýlamak: Köne döwülen el işini zawodymyza iberiň.Barlamak, bejermek, arassalamak we ş.m. amallaryny ederis, soň bolsa ...
 • CO2 laser cosmetic treatment machine for removing spots and scars

  Düwürtikleri we yzlary aýyrmak üçin CO2 lazer kosmetiki bejeriş enjamy

  CO2 lazer kosmetiki bejeriş enjamy, tegmilleri we yzlary aýyrmak üçin umumy kosmetiki bejeriş enjamydyr.Enjamdaky lazer kellesi ýagtylyk goltugyna dakylýar.Operasiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin bejerginiň dowamynda lazer kellesiniň ýagdaýyny ýygy-ýygydan üýtgetmeli bolýandygy sebäpli, ýeňil gollanma gollarynyň köpüsi biri-birine “bogun” emele getirýän birleşdiriji çybyklardan (ýa-da demir çybyklardan) ýasalýar. köp derejeli erkinlik bilen hasany birleşdirmek we ...
 • 1064nm laser handle long pulse lasers accessory

  1064nm lazerli uzyn impulsly lazer garniturasy

  Nd: YAG lazer energiýasy dermanyň has çuňňur derejeleri bilen saýlanyp sorulýar we telangiektaziýa, gemangioma we aýak damarlary ýaly çuňňur damar zeperlenmelerini bejermäge mümkinçilik berýär.Lazer energiýasy dokumadaky ýylylyga öwrülýän uzyn impulslaryň kömegi bilen berilýär.Heatylylyk lezýonlaryň damar damarlaryna täsir edýär.Mundan başga-da, Nd: YAG lazeri has ýüzleý derejede bejerip biler;Deri derisini gyzdyrmak bilen (ablatiw däl görnüşde), ýüzüň gyralarynyň görünmegini gowulandyrýan neokollageneziň döremegine sebäp bolýar.

 • laser safety goggles, laser glasses

  lazer howpsuzlygy äýnegi, lazer äýnegi

  Lazer howpsuzlygy üçin äýnek 5mw hatda lazer güýji üçin gaty zerurdyr, lazer tekizlemek, lazer bejergisi, lazer pudagy we ş.m.
  200 ~ 540nm, 600 ~ 700nm, 800 ~ 1100nm, 2700 ~ 3000nm, 10600nm, ýokary hilli lazer howpsuzlyk äýnekleri bilen üpjün edýäris,
  Öndüren äýnegimiz ýokary öndürijilikli ýokary polimerden we lazer sorujydan ýasalýar we EN207, EN208-e doly laýyk gelýär.

 • Nd yag laser handle for tattoo removal laser gun for brows removal beauty equipment accessories

  Göz gamaşdyryjy gözellik enjamlarynyň esbaplary üçin tatuirovka aýyrmak üçin lazer ýaragy

  Göz gamaşdyryjy gözellik enjamlary üçin esbaplary aýyrmak üçin Nd yag lazer tutawajyStandart: 1064nm, 532nm, Opsiýa: 1320nm.1064nm: Pigmentasiýany arassalamak (gara we gök… we ş.m.).532nm: Pigmentasiýany arassalamak (gyzyl 、 goňur 、 açyk reňk we ş.m.).1320nm: Deri ýaşartmagyň uglerod gabygyny ulanyp, ablatiw däl lazer.YAG hasasy: qualityokary hilli YAG hasasy adaty ýagdaýdan 35-60% güýçli ...
 • Korean laser arm Q-switched Picosecond tattoo removal laser machine spare part

  Koreý lazer goly “Q” çalyşýan “Picosekond” tatuirovkasyny aýyrmak lazer enjamynyň ätiýaçlyk bölegi

  Zawodyň bahasy Koreýa lazer goly Q-çalyşýan Pikosekunt tatuirovka aýyrmak lazer enjamy 1064nm 532nm , PicoSecond Lazer, döş ýa-da dekollet, ýüz, el, aýak we başgalar ýaly beden üçin çalt we aňsat hirurgiki däl, lazer derisini bejermekdir.

 • How to do 808nm Diode Laser hair removal machine water filling and outlet

  808nm Diod Lazer bilen saç arassalaýjy maşyn suwy doldurmak we rozetka nädip etmeli

  Adatça, gowy lazerli saç aýyrýan enjamlar Germaniýadan getirilen takyk mikrokannel tehnologiýasyny ulanýarlar.Suwuň hiline bolan talaplary birneme ýokary.Ösen arassa suwy ýa-da ýokary derejeli distillendirilen suwy ulanmaly.Kran suwuny ýa-da mineral suwy ulanyp bilmersiňiz.Şertler rugsat berse deionizirlenen suwy ulanmak has gowudyr.
  5. Suw kuwwatyny goşmak üçin talaplar:
  Adatça, adaty guralymyzyň suw çüýşesi diňe 2,5-3 L bolmaly, lazer bilen saç aýyrmak guralymyzyň gowy kompressor sowadyjy ulgamy barlygy sebäpli, kompressoryň we maşynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin diňe ýeterlik suw üpjünçiligi zerur. üznüksiz işläp biler.Şonuň üçin diod lazerimize diňe 2,8L suw, ýagny adaty arassalanan suwdan 4-5 çüýşe (500ml) goşmaly.Alsoöne kompressorsyz başga maşynlaram bar, suwuň kuwwaty has köp bolar, 7-8L ýa-da 10-12L mümkin.

 • PP cotton filter cup

  PP pagta süzgüçli käse

  Önüm: 755nm 808nm 1064nm diodly lazerli saç aýyrmak gözellik enjamy üçin süzgüçler toplumy

  Programma: DI suwuny süzmek üçin diod lazerli saç aýyrýan maşynda ýa-da maşynlarda ulanylýar.

  Suwuň hili zerur: DI suwy.

  Material: PP ýa-da Resin

  Iş temperaturasy: 5 ~ 45 ℃

  Iş basyşy: PP süzgüji ≤04.Mpa, Ion alyş-çalyş süzgüji ≤0.1Mpa

  Iň oňat çykyş nokady: PP süzgüji: 2,5L / min, Ion alyş-çalyş süzgüji: 1L / min

  Durmuş: PP süzgüji: 8000 -11000L, DI suwy bolsa Ion alyş-çalyş süzgüçini üýtgetmegiň zerurlygy ýok.

  Teklip: ýylda bir gezek süzgüç çalşyň.

123Indiki>>> Sahypa 1/3