• ultrasonic scalpel hifu machine

  ultrases skalpel hifu enjamy

  Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ultrases ses skelpeli FDA tarapyndan 2009-njy ýylda gaş götermek we 2012-nji ýylda eňegiň we boýnuň derisini götermek üçin tassyklandy. Ultrases barlagynyň görkezmelerine laýyklykda goltuklaryň giperhidrozyny bejermek üçin hem ulanylyp bilner.Diňe ultrases ses skelpeliniň ulanylmagy diňe ýaş hassalar üçin amatly bolan orta we orta gyralary we sarkma derini gowulaşdyryp biler.Şeýle-de bolsa, diňe bir kollageniň we elastiniň peselmegi we anormallygy däl, deriniň garramagyna sebäp bolýan köp faktor bar ...
 • portable diode laser 3wavelength hair laser machine 755nm 808nm 1064nm laser hair reduction device
 • High-intensity focused electromagnetic energy (HIFEM) deep and intense pelvic-floor muscle contraction magchair ems sculpting PFM machine

  Intensokary intensiwlige gönükdirilen elektromagnit energiýasy (HIFEM) çuň we güýçli çanaklyk myşsanyň gysylmagy magchair ems heýkeltaraş PFM maşyny

  EMS PFM Magchair nähili işleýär?EMS PFM Magchair, ýokary intensiwlige gönükdirilen elektromagnit energiýasyny (HIFEM) ulanýar we çuňňur we güýçli çanaklyk muskullarynyň gysylmagyna sebäp bolýar, bu kesel däl hassalaryňyza ynamlaryny gaýtadan dikeltmäge kömek edýär.HIFEM çanaklygyň ähli ýerini gyjyndyrýar we nerw-damar gözegçiligini dikeltmäge kömek edýär.Singleekeje sessiýa, myşsalaryň täzeden terbiýelenmeginde we ýakyn gatnaşyklaryň gowulaşmagynda örän möhüm bolan müňlerçe supramaksimal çanaklyk myşsanyň gysylmagyna sebäp bolýar ...
 • emsella slimming machine HIFEM technology Pelvic Floor Muscle Separation Treatment device

  emsella ýuka maşyn HIFEM tehnologiýasy Pelvic pol myşsalaryny bölmek bejergisi enjamy

  HIFEM tehnologiýasy myşsany aňsatlyk bilen gurmaga kömek edýär.. ulaltmak).) we täze kollagen zynjyrlaryny we myşsa süýümlerini (myşsa giperplaziýasy) döredip, şeýlelik bilen myşsalaryň dykyzlygyny we göwrümini öwredýär we ýokarlandyrýar ....
 • diode laser hair removal portable three wavelengh 755nm 1064nm 808nm .milesman .portable diode

  diod lazerli saç aýyrmak üçin üç tolkunly 755nm 1064nm 808nm .milesman .portable diod

    Contact Superlaser factory professional saleman Nancy Now!   WhatApp: http://wa.me/8618710146963   MOB/Whatsapp/Zalo/line:+18710146963   E-MAIL: nancy@superlaser.com.cn   Facebook : https://www.facebook.com/alble.zhu/ Diode laser 755nm/808nm/1064nm 3 in 1 ,advantage Combined 808nm for All Skin Type, All Hair Colors; DIODE LASER 808NM; With Gemany Imported Diode Laser;Half Treatment Time Perform more treatment sessions in less time, allowing you to quickly treat la...
 • Features diode laser hair removal machine FDA approved and CE certificate

  Diod lazerli saç aýyrmak enjamy FDA tassyklanan we CE şahadatnamasy

  FDA we CE şahadatnamasy diod lazer maşynynyň aýratynlyklary 1. Täze lazer diod enjamy, içerki ulanyjy interfeýsi, derini netijeli sowatmak we iki el ulgamy bilen innowasiýa, aňsat saklamak we giňeltmek üçin modul dizaýnyny hödürleýär.2. Iki elli ulgam (Hususylaşdyrmagy goldaň) Bejergi opsiýalaryňyzy täze iki elli ulgamymyz bilen köpeldiň we bir wagtda birikdirilen birnäçe el esbaplary bilen wagt tygşytlaň. Iň ýokary hereket we has gowy işlemek 3. Täze lukmançylyk synpy uly we ekon ...
 • 1000W high power diode laser hair removal machine with screen handle oem odm

  1000W ýokary kuwwatly diod lazerli saç aýyrmak enjamy, ekran tutawajy bilen

  Ekranyň beýany bilen 1000W ýokary güýçli diod lazerli saç aýyrýan maşyn tutawajy, täze tehnologiýa artykmaçlyklary diod lazerli saç aýyrmak enjamy: 1. TEC işjeň sowadyjy TEC işjeň sowadyş dizaýny, 30C otag-temperaturada 10 sagatlap işlemegi üpjün ediň.2.3D Howany sowatmak ulgamy Komponentlerden ähli ýylylyk 3D howa sowadyş ulgamy bilen sowadylar.3. atylylyk izolýasiýa suw tanky 4. litr ýylylyk izolýasiýa materialy bilen gurşalan ýylylyk izolýasiýa suw çüýşesi, elmydama suwuň temperaturasyny saklaýar ...
 • 1000W high power diode laser hair removal machine oem odm

  1000W ýokary kuwwatly diod lazerli saç aýyrýan maşyn

  1000W ýokary kuwwatly diod lazer saçyny aýyrýan maşynyň beýany Täze tehnologiýa artykmaçlyklary diod lazerli saç aýyrmak enjamy: 1. TEC işjeň sowadyş TEC işjeň sowadyş dizaýny, 30C otag-temperaturada 10 sagatlap işlemegi üpjün ediň.2.3D Howany sowatmak ulgamy Komponentlerden ähli ýylylyk 3D howa sowadyş ulgamy bilen sowadylar.3. atylylyk izolýasiýa suw çüýşesi 4. litr ýylylyk izolýasiýa materialy bilen gurşalan ýylylyk izolýasiýa suw çüýşesi, suwuň temperaturasyny elmydama 20C-den pes saklaýar 5. Howpsuzlyk ...
 • FCD laser 1064 fiber coupled long pulse nd yag laser hair removal machine

  FCD lazer 1064 süýümi birleşdirilen uzyn impuls we ýag lazerli saç aýyrmak enjamy

  Süýümli jübütlenen diod tehnologiýasy näme?Birnäçe diod lazerinden emele gelen ýagtylyk, maksatly ýere ýagtylyk bermek üçin mikro linzalar massiwinde bir ýadroly multimod süýümine birikdirilýär.Bu innowasiýa dizaýny, energiýanyň birmeňzeş paýlanyşyny, pes zeper ýetmegini, uzak ömrüni we diod lazerini aňsat saklamagy kepillendirýär.Deplasiýa üçin Boslaser süýümi birleşdirilen diod lazeri.FCD lazeri el bölekleriniň ýerine esasy çarçuwanyň içinde ýerleşýär.Şonuň üçin lazer energiýasy süýüm bilen geçirilýär ...
 • Q-switch laser freckle remover machine

  S-wyklýuçatel lazer çişiriji aýyryjy maşyn

  “Q-wyklýuçatel” lazer garyndysyny aýyryjy, millisekuntlaryň we mikrosekuntlaryň ultra-impuls wagtyny geçip biler.Deriniň çuň gatlagyna ýetmek üçin lazer deriniň epidermisine derrew girip biler, şeýlelik bilen deriniň içindäki pigment bölejikleri derrew ezilip bilner we ezilen pigment bölejikleri adam makrofaglary tarapyndan ýuwudylar.Soň bolsa ýuwaş-ýuwaşdan daşaldy.Belli bir tolkun uzynlygynyň lazeri epidermis we dermis arkaly kesel pigmentli dokumalara baryp bilýär, ...
 • DPL (Dye Pulse Light) Laser photon skin rejuvenation treatment machine

  DPL (Boýag impuls çyrasy) Lazerli foton derini ýaşartmak üçin bejeriş enjamy

  Dar dar spektrli ýagtylyk tehnologiýasy bolan DPL (Boýag Pulse Light), ýüz pigmentasiýasy we telangiektaziýa (gyzyl ýüz) meselelerini çalt we netijeli çözýär.Bejeriş täsiri suratyň ýaşarmagyndan ep-esli ýokarydygy we bejerginiň sikliniň ep-esli gysgaldylandygy sebäpli, optiki kosmetiki derini ýaşartmak tehnologiýasy pudagynda döwürleýin ähmiýete eýe.DPL bilen IPL? 1.IPL arasyndaky tapawut: 400-1200nm giň spektrli güýçli impulsly ýagtylygy tr ...
 • 808 nm diode laser 808 hair removal laser machine

  808 nm diod lazer 808 saç aýyrmak lazer enjamy

  808 nm diod lazeri uly üstünlik bilen deriniň ähli görnüşlerini diýen ýaly aýyrmak üçin ulanylýar.Emma bu lazerleriň tegmilleri gaty az we bejergisi haýal.Soňky ýyllarda has uly tegmilli diod lazerleri girizildi, ýöne erkin gürlemek (20 J / cm2-den az) we impulsyň dowamlylygy taýdan çäklidir.808-i size kesgitlenen parametrleri we uly ýeri birleşdirmegiň artykmaçlygyny hödürleýär.Enjam ýokary gürleýiş we inçe saçlary aýyrmak üçin birnäçe uýgunlaşdyrylan bejeriş usullary bilen gelýär ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/11