Hyzmat

service (2)
service (3)
service (2)

1. BIR ARYL Kepillik

Guralyň esasy organy 1 ýyl kepillendirilýär

2. MUGT TERJIME

Kepillik döwründe hil meselesi sebäpli ýüze çykan şowsuzlyk mugt çalşylar ýa-da bejeriler

QQ截图20211221182801
QQ截图20211221182733

3. DURMUŞ ÜPJÜNÇILIGI

Kepillik möhletinden soň, ömürboýy ýokary hilli hyzmat hyzmatlaryny edýäris

4. 24 sagatlyk hyzmat

Satuwdan öň we satuwdan soň 7 * 24 hyzmat beriň

QQ截图20211221182813
QQ截图20211221182744

5. GÖRNÜŞI AEMDY ..

Uzakdan tor goldawy.In Engineenerler enjamlaryň näsazlyklaryny düzetmek, sebäbini kesgitlemek we müşderileri çözmek üçin uzakdaky wideo ulanýarlar

6. SÖELGI TERJIME

Inerener ilki bilen uzak aralykdan aragatnaşyk arkaly enjamlary näsazlyk bilen çözýär we ýerinde tehniki hyzmat etmelidigini ýa-da ýokdugyny kesgitleýär
hakyky ýagdaýa görä abatlamak üçin zawoda gaýdyp geliň

service
service (5)
service (1)