Superlaser pro HR seriýaly saç aýyrmak lazer enjamy

Saçlary lazer bilen aýyrmak tehnologiýasy
Lazerli saç aýyrmak hakykatdanam nähili işleýär?Lazer sözi aslynda “Radiasiýanyň stimulirlenen emissiýasy arkaly ýeňil güýçlendirme” sözüniň gysgaldylyşydyr.Saçlary lazer bilen aýyrmak enjamy monohromatiki sazlaşykly ýagtylygy çykarýar.Lazer bilen saç aýrylanda, enjam saç follikulasyndaky melanini nyşana alýar we has anyk we saýlama ýerlerde saçlary aýyrýar.

Estetiki pudakda has köp ulanylýan lazerli saç aýyrmak enjamlaryna Nd: YAG (neodimium-doped yttrium alýumin granaty) we diod lazerleri girýär.Bu ýokary täsirli enjamlar, saç aýyrmak boýunça global paýnamalarda agdyklyk etmegini dowam etdirýärler.

“Grand View Research” hasabatynda Nd: YAG lazer bazarynyň 2064-nji ýylyň dowamynda iň uzyn tolkun uzynlygy 1064nm bolany üçin iň çalt ösmegine garaşýar;bu optiki penjirede has köp siňdirmäge mümkinçilik berýär we pigmentli deri üçin amatlydyr.

Edil şonuň ýaly-da, hasabatda diod lazer bazary segmentiniň lazer saçlaryny aýyrmak bazaryndaky iň uly bazar paýy boljakdygyny çaklaýar.Tolkun uzynlygy 810nm bolan täze ösen diod lazerleriniň çykmagy bazaryň hasam giňelmegine sebäp bolar.

Köp kompaniýalar, saç aýyrmak bejergisine bolan islegi goldamak we ýokarlandyrmak üçin lazerli saç aýyrmak enjamlaryny edinmek we kämilleşdirmek arkaly öz işini ösdürýärler.Klinikalaryň işini ösdürmegiň usullarynyň biri, saç aýyrmak üçin lazer enjamlary üçin garyşyk tehnologiýany ulanmakdyr - ýekeje lazer enjamy saçyň çykarylyşynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin tolkun uzynlyklarynyň kombinasiýasyny çykaryp biler.

Mysal üçin, Superlaser seriýasynyň bir bölegi hökmünde Superlaer Pro HR seriýaly lazer enjamy, 755nm alexandrite we 1064nm Nd: YAG lazerleri we 808nm diod lazerlerini birleşdirýän 3 tolkun uzynlygy lazerine eýe.Enjam ýokary derejeli we saçyň aýrylmagyny, dürli deri görnüşlerini we beýleki görkezmeleri bejermek üçin ulanylyp bilner.“Superlaser” seriýalynyň lazer enjamlarynda bejerginiň dowamynda müşderileriň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin howany sowatmak we TEC sowatmak mümkinçilikleri bar.

Lazerli saç aýyrmagyň invaziv we hirurgiki däl usuly çekilip başlansoň, bejerginiň bahasy hem azalýar we ony tutuş dünýäde sarp edijiler üçin has özüne çekýär.

 


Iş wagty: Aprel-24-2022