biz hakda

Has giňişleýin habar beriň

Pekin Superlaser Technology Co., Ltd. gözleg, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän hünärmen lukmançylyk we gözellik enjamlaryny öndürijidir.2010-njy ýylda döredilen gününden bäri. Superlaser zawody biomedikal, fotoelektrik tehnologiýasy, dolandyryş tehnologiýasy we beýleki ýokary derejeli hünärmen lukmançylyk lazer dermatologiýa enjamlaryny öwrenmek we ösdürmek ugrunda ygrarly bolup, foto-elektroniki lukmançylyk gözelliginiň iň ösen öndürijileriniň birine öwrüldi. senagaty.

önüm

 • Saç lazeri 808
 • Saç lazeri 808
 • HIFU ýeňil enjam

Näme üçin bizi saýlamaly?

Has giňişleýin habar beriň

Habarlar

Has giňişleýin habar beriň

 • “Hifu ultrases” skalpel enjamy

  Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ultramelewşe skalpel enjamy 2009-njy ýylda gaş götermek we 2012-nji ýylda eňegiň we boýnuň derisini götermek üçin FDA tarapyndan tassyklandy. Ultrases barlagynyň görkezmelerine laýyklykda goltuklaryň giperhidrozyny bejermek üçin hem ulanylyp bilner.Diňe ultramelewşe skalpel maşynyny ulanmak ...

 • lazer gözelliginiň täze tehnologiýasynyň taryhy

  Lazer gözelliginiň täze tehnologiýasynyň taryhy Einşteýn 1960-njy ýylda ýakut lazeri oýlap tapdy. 1966-njy ýylda CO2 lazeriniň kliniki ulanylyşy 1997-nji ýylda ilkinji ...

 • Lukmançylyk kosmetologiýa enjamlary lazer gözellik guraly

  Lazer gözelligi guraly adam pigment tegmillerini aýyrýar.Lukmançylyk kosmetologiýa enjamlarynyň prinsipi, gysga wagtyň içinde energiýany çykarmak üçin 1064nm zolakly lazeriň saýlama fototermiki täsirini ulanmakdyr.Ownuk bölejikler, bu ownuk bölejikler fagositoz edilip bilner ...

 • pikosekunt çişirme maşyny

  Pikosekuntda döwülýän maşyny aýyrmak prinsipi: Pikosekuntda döwülýän maşynyň prinsipi, lazeriň çykýan ýagtylygy we ýylylygy subkutanyň üstünde hereket edýär, derrew subkutan melanin bölejiklerini döwýär, soňra derini çalşyp bilýän deri metabolizmi bilen çykarylýar. ..

 • Superlaser pro HR seriýaly saç aýyrmak lazer enjamy

  Lazerli saç aýyrmak tehnologiýasy Lazerli saç aýyrmak hakykatdanam nähili işleýär?Lazer sözi aslynda “Radiasiýanyň stimulirlenen emissiýasy arkaly ýeňil güýçlendirme” sözüniň gysgaldylyşydyr.Saçlary lazer bilen aýyrmak enjamy monohromatiki sazlaşykly ýagtylygy çykarýar.Lazer bilen saç aýrylanda, enjam melanini nyşana alýar ...